Tuổi thơ như một giấc mơ không bao giờ lặp lại

Tuổi thơ như một giấc mơ không bao giờ lặp lại, nó mang bao kí ức đẹp đẽ, hồn nhiên vô lo vô nghĩ, chẳng bận lòng với thế sự trầm luân!